Nome Local Endereço
Posto Souto Bahia Rio das Ostras, RJ Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) - Km 150 - Rio das Ostras - RJ
Posto Rio das Ostras Ltda. Centro, Rio das Ostras, RJ Estrada Amaral Peixoto, s/nº - Km 148 - Centro - Rio das Ostras - RJ
Auto Posto Campomar Jardim Capomar, Rio das Ostras, RJ Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) - S/N - Jardim Campomar - Rio das Ostras - RJ